Dipl.- Phys. Ulrike Fuchs

Thema der Dissertation: Fokussierung ultrakurzer Laserpulse

Promotion zum: Dr. rer. nat.

Betreuer: Prof. Dr. Andreas Tünnermann

Termin der Disputation: 10. November 2009